Aanvaarroute

  • Bij het binnenvaren ziet u aan bakboord enkele oranje markeringsbollen. Deze bakenen de ondiepte erachter af, dus in geen geval tussen deze bollen en de bakboordwal proberen te varen.

  • De route in de haven naar de steigers wordt aangegeven door langs weerzijden telkens 2 palen met rode en groene markering.

  • Bij het invaren houdt u kort (+/- 3 meter) langs het havenhoofd met damplaten en nadien een lijn ongeveer 3 meter uit de staken met groene markering aan stuurboord.

  • Het einde van de dam/golfbreker wordt aangegeven door een rode omgekeerde piramide op witte staak. Deze houdt u bij het invaren op minimaal 5 meter aan bakboord.